Ψυχολογία & Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Ψυχολογία

Την τελευταία δεκαετία το «ζήτημα» των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι ένα θέμα με ραγδαία ανάπτυξη. Τo παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι παρά ένα παιδί που παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα σε ένα λεκτικό ή μη λεκτικό αντικείμενο. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και η ψυχολογία είναι δύο μεταβλητές αλληλεξαρτώμενες, καθώς επηρεάζουν στην ψυχολογική σταθερότητα και έκφραση του παιδιού.

Το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει ελλιπή ανταπόκριση στις σχολικές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή γραπτού λόγου, στην αναμετάδοση πληροφοριών ή στην λεκτική εργαζόμενη μνήμη. Συγκεκριμένα, δυσκολεύεται να αποδώσει γραπτά ένα κείμενο είτε λόγω δυσορθογραφίας είτε λόγω ζητημάτων μνήμης με αποτέλεσμα, ακόμη και μια σύντομη πληροφορία να μην μπορεί να την επαναφέρει στην μνήμη του, παραβλέποντας σημαντικές λεπτομέρειες. Συχνά μάλιστα παρουσιάζει και δυσαναγνωσία. Επίσης, ένδειξη των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί το γεγονός ότι τα μαθησιακά ζητήματα δεν οφείλονται σε άλλα ψυχογενή, σωματικά ή πολιτιστικά αίτια. Αντίκτυπο αυτών, είναι το παιδί να καταβάλλει προσπάθειες για να αποδώσει σε μια εύκολα πραγματοποιήσιμη δραστηριότητα με στόχο την επιτυχία.

Οι αποτυχίες είναι πολλές, σε περίπτωση δε επαναλαμβανόμενης αποτυχίας το παιδί κατακλύζεται από συναισθήματα απογοήτευσης, θλίψης και σκέψεις ότι είναι ανέφικτο να πετύχει. Αυτά τα συναισθήματα ενισχύονται μέσω της σύγκρισης του παιδιού με άλλα παιδιά συνομήλικα, τα οποία αποδίδουν καλύτερα, προκαλώντας έτσι απομόνωση τόσο μες στην τάξη όσο και στο σπίτι. Το παιδί ξεκινά από το σχολικό περιβάλλον να διστάζει να πει τη γνώμη του στην τάξη ή να απαντήσει σε κάποια ερώτηση θεωρώντας ότι πάντα απαντά λάθος και θα το κοροϊδέψουν. Διαβάστε περισσότερα… Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Ψυχολογία

γράφει η Κρασσά Ιωάννα Ανθή

 

Be the first to comment

Leave a Reply